Zavádíme OHSAS

Vložil Ing. Jan Chudoba (jan.chudoba) dne 09.07.2012
Aktuality >>

Základní informace k systému BOZP:

  • OHSAS 18001 je mezinárodní norma pro posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které specifikuje požadavky na systém managementu BOZP. Společnosti umožňuje zavést politiku a cíle, které budou brát v úvahu požadavky právních předpisů a informace o rizicích v oblesti BOZP. Je kladem důraz na implementaci systému a trvalé zlepšování výkonnosti organizace v oblasti BOZP
  • Základním princiem zavedení systému je identifikace všech možných rizik a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců a také prevence a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích při všech činnostech spojených s fungováním organizace

Některé přínosy systému:

  • Průkaznost plnění legislativy v oblasti BOZP
  • Systematická minimalizace rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob
  • Cílené snižování ztrát způsobených nehodami, úrazy, nemocemi z povolání a souvisejících ztrátových časů
  • Snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti
  • Zvýšení povědomí o bezpečnosti x nebezpečnosti našich provozů
  • Prestižní ukazatel na trhu a možná konkurenční výhoda u některých typů zakázek

 

 

Poslední změna: 09.07.2012 v 10:11

Zpět