V Hanáckých železárnách a pérovnách vrcholí modernizace výroby parabolických pružin

Vložil Ing. Tomáš Grulich (tomas.grulich) dne 11.03.2011
Aktuality >>

Dnem 3. ledna 2011 zahájily Hanácké železárny a pérovny, a.s., člen skupiny Moravia Steel, a. s., sériovou výrobu na nové automatické lince válcování parabol. Spuštění výroby předcházelo důsledné testování vlastní linky a odzkoušení kvality výsledných pružin včetně zátěžových testů. Potvrzením kvality bylo schválení pružin ze strany nejnáročnějšího zákazníka – švédské automobilky Scania.

Nová válcovací linka zajišťuje vysoce přesný tvar parabolického listu

Spuštění nové linky válcování přináší Hanáckým železárnám a pérovnám, a. s. kromě zvýšení kvality pružin také možnost zavedení produkce nových typů pružin, zvýšení výrobní kapacity, produktivity výroby a snížení energetické náročnosti provozu. Nová linka dokáže v automatickém cyklu nejen z jedné tvářecí teploty vyválcovat přesný tvar parabolického listu, ale také vyděrovat středové otvory a různě tvarovat konce listů pro další výrobní operace.

Výroba probíhá bez dotyku lidské ruky

Jednotlivé operace tohoto procesu, které se v minulosti prováděly z části manuálně dnes probíhají již bez dotyku lidské ruky. Zvyšování objemu výroby a zavádění sofistikovaných výrobních linek s sebou přináší vytváření nových pracovních příležitostí pro kvalifikované operátory.

Od začátku února také dochází ke spuštění plného provozu linky kuličkování v upnutém stavu, která byla nově automatizována. Kromě zvýšení kapacity výroby až o 50% došlo na této lince k úplnému odstranění fyzicky namáhavé práce.

 
Zprovozněním uvedených linek tak byla uzavřena druhá etapa inovace procesu výroby parabolických pružin.  Spolu s investicemi z předchozích let tvoří nové stroje páteř uceleného výrobního procesu, který byl navržen v souladu s nejmodernějšími poznatky v oblasti výrobních technologií a požadavky na štíhlou výrobu.
 
Linka byla uvedena do provozu v rámci projektu Inovace produktu a procesu výroby parabolických pružin, pro který Hanácké železárny a pérovny, a. s. získaly podporu Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Poslední změna: 11.03.2011 v 10:30

Zpět