Tvar šroubových pružin optimalizují v Hanáckých železárnách a pérovnách a.s. nejmodernější počítače

Vložil Ing. Tomáš Grulich (tomas.grulich) dne 05.11.2012
Aktuality >>

Cílem modernizace je zefektivnění procesu vývoje nových typů systematickým nasazením počítačových simulací pružin metodou konečných prvků.

Princip modernizace spočívá ve využití nejmodernějšího vývojového CAE softwarového prostředí Ansys, které spolu s aplikačním programovým vybavením vyvinutým v Hanáckých železárnách a pérovnách, a.s. umožní nasimulovat důležité vlastnosti finálního výrobku (pružiny). Sníží se přitom nutnost nákladného a zdlouhavého testování sérií fyzických prototypů.

 

Efektivnost postupu byla ještě před vlastní modernizací ověřena na méně výkonném hardwaru. Nové vybavení umožní pružně reagovat na požadavky zákazníků a vlastní výroby.

Poslední změna: 05.11.2012 v 08:26

Zpět