Spolupracujeme s VUT Brno

Vložil Ing. Radek Páleník (radek.palenik) dne 30.11.2012
Aktuality >>

 

Po několika měsících se týmu pana doc. Ing. Petra Beneše Ph.D z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno podařilo vyvinout měřicí přístroj pro měření důležité charakteristiky vyráběných pružin.
Vzájemná spolupráce začala hledáním robustní a spolehlivé metody pro měření tvaru nezatížené šroubové pružiny. Cílem měřicí metody je změření rovnoběžnosti čel pružin s vysokou přesností. Povolené odchylky u náročných pružin pro vysokorychlostní vlaky se pohybují kolem jednoho procenta z průměru pružiny a přesnost měření musí být ještě o řád vyšší.
Měřicí přístroj je zkonstruován s využitím moderních elektronických součástek. Snímačů MEMS a zpracování jejich hodnot pomocí moderního mikropočítače Atmel. Software přístroje zajišťuje uživatelské rozhraní, snímání naměřených hodnot a odstranění mechanických vibrací pružiny v průběhu snímání. Přístroj je vybaven nabíjecím článkem a průmyslovým krytím IP55. Ing. Martin Vágner - kolega pana docenta Beneše vyvinul schéma, plošný spoj, programové vybavení i mechanické řešení přístroje s požadovaným průmyslovým krytím.
Hanácké železárny a pérovny si zajišťují kalibraci přístroje a právě jej začínají testovat v provozu. První výsledky jsou slibné a ukazují vysokou přesnost přístroje.
Věříme, že spolupráce s VUT bude v budoucnu pokračovat podobně úspěšnými projekty.

Poslední změna: 30.11.2012 v 15:08

Zpět