Projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců

Vložil () dne 26.11.2010
Aktuality >>
 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 
Projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny  a pérovny, a.s.
 
V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost byla k 1.9.2010 naší společnosti poskytnuta dotace na projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s. – Adaptabilita. Poskytnutá dotace ve výši 4,7 mil. Kč je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
Poskytnutá dotace slouží na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti na období 2 let, a to od 1.9.2010 do 31.8.2012.
 
Účelem dotace je profesní vzdělávání zaměstnanců, a to odborné, zaměřené zejména  na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifikace, jazykové vzdělávání a také vzdělávání na klíčové dovednosti zaměřené na motivaci, rozvoj a efektivní vedení podřízených pracovníků. Toto vzdělávání zvyšuje udržitelnost zaměstnání a případnou zaměstnatelnost na trhu práce.
 
 
První realizované vzdělávací aktivity
 
V listopadu 2010 jsme zahájili první vzdělávací aktivity, zaměřené na Zákoník práce a jeho využití v praxi. Tato školení absolvovali všichni vedoucí zaměstnanci naší společnosti. Školení mělo velký úspěch a jeho pokračování je plánováno na začátek roku 2011.
 
Dále jsme začali realizovat jazykovou výuku pro vybrané pracovníky společnosti. Jazykové výuka bude probíhat po celou dobu trvání Operačního programu.
 
V současné době připravujeme vzdělávání z oblasti IT dovedností, tzv. „soft skills“ pro vedoucí zaměstnance a kurzy prezentačních dovedností a přesvědčivé prezentace.
 
 
O dalších vzdělávacích aktivitách Vás budeme informovat.

Poslední změna: 02.03.2012 v 15:10

Zpět