Představili jsme se na Burze práce a vzdělání

Vložil Mgr. Romana Fornusková (romana.fornuskova) dne 17.12.2014
Aktuality >>

Dne 15. 12. 2014 se konala v Regionálním centru Olomouc Burza práce a vzdělání, na jejíž organizaci participovali Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci.

Účastníci měli možnost navštívit významné zaměstnavatele a školy z Olomouckého kraje, zaměřené zejména na oblast strojírenství.

Za HŽP a.s. byli na veletrhu přítomni zástupci Oddělení řízení lidských zdrojů. Zájemci se dozvěděli o možnostech spolupráce s naší společností v rámci stipendijního programu, který poskytujeme studentům SOŠ průmyslové a SOU strojírenského v Prostějově. Studentům učebních oborů Obráběč kovů, Nástrojař a Strojní mechanik – zámečník nabízíme stipendium, které se za dobu studia pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

Součástí veletrhu byly také tematické akce zaměřené na poradenství pro volbu povolání, hledání zaměstnání a aktivní politiku zaměstnanosti.

Věříme, že jsme zodpověděli všechny důležité otázky a předali kontakt pro řešení otázek stipendijního programu - personalni@hzap.cz. Více informací uvádíme v sekci Kariéra – Studentský program.


Poslední změna: 18.12.2014 v 10:19

Zpět