Již devátý rok s kladným hospodářským výsledkem

Vložil Ing. Petr Vaněk (petr.vanek) dne 24.05.2012
Aktuality >>

     Již dlouhých devět let vykazuje společnost Hanácké železárny a pérovny, a. s. zisk. Po velmi, pro společnost, složitých letech 2001 a 2002 vykazujeme kladný hospodářský výsledek a ne vždy to bylo jednoduché. V závěru roku 2008 a celý rok 2009 na společnost výrazně dopadla světová hospodářská krize a obrat společnosti šel výrazně dolů, přesto jsme byli schopni vytvořit zisk, což neplatilo u většiny našich konkurentů. Toto období nás poučilo, že je nutné co nejvíce diverzifikovat své zákaznické portfolio a být maximálně „lean“.

     Výsledky roku 2011 lze označit jako velmi pozitivní. Podařilo se nám výrazně navýšit obrat a zisk, zvýšit likviditu společnosti a naopak snížit její zadlužení. Udrželi jsme klíčové zákazníky na listové pérovně a i přes pokračující recesy na trhu nákladních železničních vozů se nám podařilo rozšířit portfolio zákazníků ze segmentu šroubových průmyslových pružin, pružin pro lokomotivy a v neposlední řadě drážních parabolických pružin.
     Výsledkem je růst tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, který dosáhl v roce 2011 úrovně 702 mil. Kč, což představuje nárůst o téměř 29 % oproti 545 mil. Kč v roce 2010. Čistý zisk společnosti za rok 2011 vzrostl na 33 mil. Kč ve srovnání s 24 mil. Kč v roce předešlém. Dosažený výsledek lze hodnotit z mnoha pohledů. Často používaný ukazatel EBITDA vzrostl z 63 mil. Kč v roce 2010 na 84 mil. Kč a téměř dosáhl hodnoty roku 2008. Čistý zisk s odpisy jako zdroj dalšího financování byl dokonce vyšší než v roce 2008. 
    Toto je však minulost a před námi je úkol zajistit firmě a jejím akcionářům přinejmenším výsledkově srovnatelnou budoucnost. V závěru roku management opětovně aktualizoval strategii firmy, jejímž výsledkem bylo zpracování podnikatelského programu společnosti do roku 2016. Hlavní ideová linie zůstává stejná jako v loňském roce, a to nutnost připravenosti na turbulentní pohyby na trzích, nutnost navýšení objemů s cílem vytížení výrobních kapacit, diverzifikace prodejů a pokračování v projektu štíhlé firmy. Tyto cíle jsou vedeny šestnácti strategickými projekty a pravidelně jednou měsíčně reportovány.

 
V Prostějově dne 24. 5. 2012
 
Ing. Petr Vaněk
předseda představenstva

 

Poslední změna: 24.05.2012 v 15:30

Zpět