HŽP spolupracuje na tvorbě vzdělávacího programu

Vložil () dne 17.02.2011
Aktuality >>

Agentura MenSeek se zavázala za využití prostředků z ESF vytvořit nový Vzdělávací program, určený pro další profesní vzdělávání zaměstnanců, zejména pracovníků personálních oddělení firem. Cílem tohoto Vzdělávacího programu je objasnit souvislosti mezi marketingovou a personální komunikací, poskytnout rady pro efektivní nábor i pro práci se stávajícími zaměstnanci a vysvětlit vliv práce personalistů na tvorbu dobrého jména společnosti nejen na trhu práce.

 
Účast pracovníků personálního oddělení HŽP na přípravě Vzdělávacího programu spočívá v poskytnutí výchozích informací, nutných k ověření předpokládaných vzdělávacích potřeb cílové skupiny, v účasti zástupce ředitelky lidských zdrojů na pilotním testovacím kurzu, v testování a hodnocení nově vytvořených studijních materiálů a v poskytnutí zpětné vazby pro případné dílčí úpravy Vzdělávacího programu.

Poslední změna: 17.02.2011 v 15:27

Zpět