HŽP jako „Atraktivní zaměstnavatel“

Vložil Mgr. Romana Fornusková (romana.fornuskova) dne 10.07.2014
Aktuality >>

 

Hanácké železárny a pérovny, a.s. ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou v Olomouci využily posledních školních dnů a připravily pro studenty prvního ročníku společné setkání, jehož cílem bylo nejenom seznámit studenty se společností jako takovou, ale také s některými základními procesy jako je kvalita, bezpečnost práce, ale také řízení lidských zdrojů. Asi nejzajímavější, praktickou částí setkání, byla exkurze ve výrobním provozu, kde měli studenti možnost na vlastní oči vidět, jak se tváří pružiny za tepla. Mimo jiné si prohlédli také laboratoř, kde mohli svoje teoretické znalosti z oblasti materiálů a jejich zkoušení propojit s praxí.

Věříme, že jsme touto cestou podpořili zájem studentů o strojírenské studium a také navázali první možný kontakt s těmito budoucími absolventy. Uvědomujeme si, že zájem studentů o technické obory průřezově od výučních oborů, až po vysokoškolské, není v posledních letech dostačující, aby pokryl požadavky trhu.  Jako možný zaměstnavatel jsme připraveni participovat na rozšíření povědomí o uplatnění těchto absolventů, kteří, jak kdysi dávno na mých vysokoškolských studiích velmi trefně definoval jeden profesor, „nejsou vyráběni na sklad“.
 

Poslední změna: 22.09.2014 v 12:02

Zpět