Dodržujeme licenční politiku SW produktů Microsoft.

Vložil Zbyněk Karásek (zbynek.karasek) dne 19.03.2015
Aktuality >>

Naše společnost byla vybrána pro provedení kontroly dodržování licenční politiky firmy Microsoft. Tato kontrola je všeobecně známa pod zkratkou SAM (Software Asset Management). Kontrola bývá prováděna pravidelně s ročním až dvouletým intervalem.

Kontrola nám byla oznámena v prosinci loňského roku a skončila 9.3.2015.
Výsledkem kontroly je konstatování firmy Microsoft, že všechny její produkty užíváme v souladu s platnou licenční politikou.
Dne 13.2.2015, Radek Páleník

Poslední změna: 19.03.2015 v 12:32

Zpět