Jak nakupujeme

Naším cílem je nakupovat stále levněji a kvalitněji, přestože naši dodavatelé tvrdí, že levněji a kvalitněji to již nejde ...

Nákup je často posuzován pouze z finančního hlediska a proto by se řeklo, že úspěšnost nákupu je především otázkou ceny. I pro nás je cena důležitým kritériem, ale v žádném případě ne jediným.

Při opatřování veškerých vstupů nezbytných pro naši produkci využíváme všech současných možností nákupu. Na dodavatele nahlížíme komplexně, nejen jako na dodavatele nejlevnějších jednorázových zakázek, ale jako na rovnocenného partnera při hledání nejlepšího řešení.

Všichni naši dodavatelé surovin, materiálů a služeb  pro výrobu jsou certifikování dle norem ISO a zároveň se plně ztotožňují s naší příručkou jakosti dodavatele QMS_020608.

Naši dodavatelé 100% garantují kvalitu dodávek surovin, materiálů a služeb a nesou plnou zodpovědnost za jakoukoliv odchylku.

Volbou dodavatele naše aktivita nekončí, při následné spolupráci hledáme stále efektivnější a kvalitnější možnosti nákupu se stávajícími i potenciálními partnery.

Všem dodavatelům poskytujeme stejnou šanci nabídnout své zboží a služby. Rozhodujeme se pouze na základě objektivních kriterií jako je kvalita, cena a dodací podmínky. Prioritní je pro nás osobní jednání. Máme za to, že v obchodním jednání je osobní kontakt nejlepší. Jsme otevření vzájemnému setkání v našich prostorách, ale také rádi přijedeme za Vámi.

Při nákupech všech komodit využíváme také moderní informační technologie – elektronické aukce.