Nákup v HŽP

Chcete se stát jedním z našich hlavních a klíčových dodavatelů?

Chcete se podílet na vzájemných obchodech?

Naším cílem je uzavírání dlouhodobých smluv s takovými partnery, kteří jsou trvale schopni dodávat ve stanoveném termínu v požadované kvalitě, kvantitě a v neposlední řadě také v cenách, které jsou nejlepší a nedají se prostě odmítnout.

Jak nakupujeme

Co nakupujeme