Zaměstnanci skrývají velký a v podstatě nekonečný potenciál. Pokud je tento potenciál vhodně nasměrován, společnost může mnohem snadněji překonat bariéry a překážky související s podnikáním. Na druhé straně je nutné, aby společnost o tento potenciál zaměstnanců řádně pečovala.

V personální praxi postupně odeznívají direktivní způsoby řízení lidí a pozornost manažerů se mnohem více soustředí na měkké dovednosti, na procesy neustálého učení a zlepšování. Podle vzoru učících se organizací se hledají způsoby jak zefektivnit komunikaci, týmově spolupracovat, systematicky a efektivně vzdělávat, hodnotit zaměstnance a jak všechny tyto personální činnosti provázat se strategickými cíly podniku. A touto cestou jsme se v roce 2007 vydali i my.

ÚSPĚCHY

 • 07/2010 - HŽP patří mezi 39 společností v ČR, které získaly "Osvědčení Investors in People" / Mezinárodní centrum kvality, Velká Británie/

 

 • 03/2011 - HŽP získaly prestižní ocenění HREA "Cena odborné poroty za výsledky a posun HR v organizaci" / Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů/

 

REALIZOVANÉ HR PROJEKTY
 • Aktualizace HR strategie, aktualizace HODNOT HŽP, tvorba kompetenčních modelů
 • AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ - cyklus interního vzdělávání
 • Systém volitelných benefitů s nákupem přes internet – CAFETERIA SYSTÉM
 • Proces získávání, výběru a adaptace zaměstnanců
 • Popisy pracovních míst všech pozic
 • Systematický proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s vazbou na strategii firmy
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů – Adaptabilita a podnikání
 • Zapojení zaměstnanců do dění firmy – vznik skupiny NERV HŽP (naše efektivní rada vedení)
 • Systém interní komunikace
 • Spuštění implementace standardu Investors in People
 • Systém hodnocení zaměstnanců přes webovou aplikaci
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů
 • Systém odměňování s vazbou na odborný rozvoj zaměstnanců