POLITIKA JAKOSTI

HŽP a.s.
Rozhodující podmínkou pro zajištění dlouhodobé prosperity naší akciové společnosti je:

 • zabezpečit vysokou a stabilní úroveň výrobků
 • za všech okolností dodržet podmínky smluvené se zákazníkem a požadavky všech zainteresovaných stran
 • trvale zlepšovat všechny procesy související s výrobou a dodáním výrobku
 • minimalizace rizik pro zaměstnance, zákazníky, životní prostředí a aktivní přístup k identifikaci hledisek bezpečnosti výrobků

 

Pro podporu této strategie se vrcholové vedení zavazuje:

 • chápat rozvoj systému jakosti jako svou základní povinnost
 • motivovat pracovníky k iniciativnímu a odpovědnému přístupu ke svěřeným úkolům
 • před každým rozhodnutím zvážit, zda nemohou utrpět zájmy zákazníků
 • pružně reagovat na požadavky trhu

 

Od zaměstnanců vrcholové vedení očekává:

 • aktivní pomoc při budování systému jakosti
 • důsledné dodržování předpisů a plnění zadaných úkolů
 • aplikaci moderních metod řízení jakosti
 • důstojnou reprezentaci akciové společnosti před současnými i potenciálními zákazníky

 

 Jan Chudoba                               Petr Vaněk
 ředitel jakosti                               generální ředitel