EKO-KOM
Obaly výrobků námi uváděných na trh splňují požadavky pro uvádění obalů na trh dle § 3 a 4 zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

Zpětný odběr obalů námi uváděných na trh je zajištěn smlouvou o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM č. F00110347.